Huiseigenaren in Amsterdam, ontvang subsidie voor het aardgasvrij maken van uw woning!

 

Wie de gasaansluiting uit zijn huis haalt, kan daarvoor maximaal € 3000,- subsidie krijgen van de Gemeente Amsterdam!

Uw gasmeter eruit en dan?

Om uw woning of bedrijfspand na het weghalen van de gasmeter te verwarmen en in uw warm tapwater behoefte te voorzien kunt u de installatie van een warmtepomp overwegen. Warmtepompen zijn tot wel 400% zuiniger dan CV-ketels. Warmtepompen draaien op elektriciteit en elektriciteit kunt u d.m.v. zonnepanelen zelf opwekken.

Wat is een warmtepomp?
Een warmtepomp is een apparaat dat energie overdraagt van het ene medium naar het andere. Niet meer en niet minder.Warmtepompen kunnen energie uit hun omgeving opnemen en zo van een lage temperatuur een hogere temperatuur maken en omgekeerd. Voor het verplaatsen van de warmte of koude gebruikt de warmtepomp meestal een vloeistof als transportmiddel.

“Omgekeerde koelkast”
De werking van een warmtepomp is vergelijkbaar met een koelkast. Een koelkast onttrekt warmte uit de koelkast zodat hij afkoelt. De warmte wordt aan de achterzijde aan de buitenlucht afgegeven. Voor een woning of gebouw werkt een warmtepomp omgekeerd; hij onttrekt warmte aan de omgeving (bodem, water of lucht) en draagt deze over aan een verwarmingssysteem. Op die manier kan men warmtepompen gebruiken om een huis of gebouw te verwarmen. De meeste warmtepompen kunnen – door het werkingsprincipe om te keren – ook als koelmachine werken. Warmtepompen kunnen naast verwarmen en koelen ook warm tapwater leveren. Hiervoor is wel een boiler noodzakelijk.

Verdampen en condenseren
De meeste warmtepompen werken door een vloeistof bij lage temperatuur te laten verdampen en de damp bij hoge temperatuur te laten condenseren. In het eerste geval moet het kookpunt worden verlaagd en in het tweede geval worden verhoogd. Dat laatste gebeurt met behulp van een compressor. Aan de andere kant van het systeem wordt het kookpunt verlaagd door de druk te laten zakken in een turbine of (meestal) smoorventiel. De warmte wordt daarbij verplaatst van de verdamper naar de condensor. De vloeistof, die al bij lage temperatuur kookt, wordt achtereenvolgens verdampt, gecomprimeerd, gecondenseerd en geëxpandeerd.

Een warmtepomp is dus een prima alternatief om uw huis of bedrijfspand te verwarmen. Huiseigenaren in Amsterdam kunnen maximaal € 3.000,- subsidie krijgen van de Gemeente Amsterdam voor aardgasvrij maken van hun woning!
Is een warmtepomp ook geschikt in uw woning? Vul hier het formulier in en wij nemen contact met u op.